Situationen inom aluminiumindustrin

2023-11-11 21:06

1)Branschens omfattning och konsumenternas efterfrågan fortsätter att öka.

  Kina är världens största aluminiumproducent och konsument, aluminiumindustrins omfattning och konsumenternas efterfrågan fortsätter att visa stadig tillväxt, främst inom bygg, transport, kraft, maskiner och andra områden, varav bygg och transport fortfarande står för en hög andel.

2)Kontinuerlig uppgradering av industriell teknik och utrustning.

  Kvaliteten på aluminiumgöten förbättras i riktning mot stora specifikationer och hög enhetlighet; processutrustningen uppdateras i riktning mot kort flöde och automatisering; rullningstekniken är innovativ i riktning mot snabb deformation, stor deformation och hög precision. Tillsammans med den kontinuerliga optimeringen av formdesign och bearbetningsmetoder har den omfattande prestandan och livslängden för materialen förbättrats avsevärt, och nya och högteknologiska produkter fortsätter att dyka upp.

 

 


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.